Voorrangsregels sociale huur voor inwoners in nieuw woonbeleid Amstelveen

[AMSTELVEEN] Amstelveen wil de ruimte die de nieuwe Huisvestingswet biedt om maximaal de helft van de sociale huurwoningen lokaal of regionaal toe te wijzen, zoveel mogelijk benutten om de woningen aan Amstelveners toe te kennen. Hiervoor realiseren B en W nieuwe voorrangsregelingen voor Amstelveners. Dat meldt het college bij de presentatie van de eerste voorlopige Woonvisie 2023-2024.

04-05-2023 16:15
Amstelveens Nieuwsblad