Toezicht op brand- en constructieve veiligheid krijgt prioriteit in Amstelveen

[AMSTELVEEN] Brandveiligheid en constructieve veiligheid van risicovolle gebouwen krijgen het komende jaar prioriteit van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving. Deze keuze is gemaakt op basis van een risicoanalyse. Om grip te krijgen op het groeiend aantal handhavingszaken heeft het college van B en W een duidelijke splitsing gemaakt in zaken met een hoge en een lagere prioriteit.

04-05-2023 14:37
Amstelveens Nieuwsblad