Ontwikkelaar van De Scheg Oost gaat woningbouwplan alsnog aanpassen

[AMSTELVEEN] De ontwikkelaar van de nieuwe wijk De Scheg Oost heeft het verzoek aan de gemeente om de vergunning voor het project in te trekken, weer ingetrokken. Hij heeft dat op 26 april aan het gemeentebestuur gemeld. De ontwikkelaar (Vorm) deed dat zer ongebruikelijke intrekkingsverzoek aanvankelijk omdat hij er niet in was geslaagd om het gebruikelijke minimum percentage woningen te verkopen om te starten met de bouw van het project ten zuiden van Westwijk. De ontwikkelaar geeft nu echter aan alsnog mogelijkheden te zien om een deel van het project uit te voeren zoals gepland. Een ander deel van de woningen wenst hij aan te passen zodat het gehele plan beter aansluit bij de veranderde marktomstandigheden.

04-05-2023 13:53
Amstelveens Nieuwsblad