PFAS-vervuiling Schiphol rukt op in Amsterdamse bos

In het Amsterdamse bos zijn op meerdere plekken ernstige PFAS-verontreinigingen aangetroffen die met hoge waarschijnlijkheid afkomstig zijn van Schiphol. De vervuiling start aan de Ringvaart – de scheiding tussen het vliegveld en het recreatiegebied – maar loopt inmiddels diep het bos in.

Dit blijkt uit een grote reeks milieuonderzoeken die zijn uitgevoerd in een rechte lijn dwars door het Amsterdamse bos. Naast PFAS zijn er PAK (polyaromatische koolwaterstoffen), PCB (giftige chloorverbindingen) en minerale oliën ontdekt in de bodem en het grondwater.

Uit een recente publicatie van de Franse krant Le Monde en het Britse dagblad The Guardian blijkt dat op en rond Schiphol sprake is van de belangrijkste PFAS-vervuiling van ons land.

De hele regio Schiphol vervuild met ‘forever chemical’ PFAS (bron: Le Monde)

Inzoomend op dit kaartje blijkt deze vervuiling zich inmiddels over een groot deel van het Amsterdamse bos te hebben verspreid, vooral via het...

03-05-2023 15:12
SchipholWatch