B en W vragen begrip voor 'uitdagingen' waar Eigen Haard voor staat

[AMSTELVEEN] Naar aanleiding van forse kritiek van CDA Amstelveen op Eigen Haard, vraagt het college van B en W begrip voor de 'uitdagingen' waar de woningcorporatie voor staat. Het college herkent dat er incidenten zijn als het gaat om klachtenafhandelingen reparaties, maar wijst erop dat Eigen Haard door interne en externe ontwikkelingen de afgelopen maanden moeite heeft gehad om de dienstverlening op
peil te houden. Dit is ook gemeld aan huurderskoepels en
bewonerscommissies. Dat heeft onder meer te maken met capaciteitsproblemen bij de corporatie zelf en bedrijven waarmee zij samenwerkt. Volgens B en W zijn onlangs maatregelen genomen die ervoor zouden ervoor moeten zorgen dat de service weer op peil komt. 'Wij houden vinger aan pols of dit ook daadwerkelijk gebeurt,' aldus het college.

03-05-2023 14:28
Amstelveens Nieuwsblad