Bewoners haken af wegens ingewikkelde verkiezingen Schiphol-raad

De verkiezingen voor de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) zijn zo ingewikkeld gemaakt dat veel bewoners en hun organisaties dreigen af te haken. Het gevaar bestaat nu dat er van vernieuwing nauwelijks sprake zal zijn.

Voorzitter Eddy van Hijum – aangewezen door minister Mark Harbers – heeft goede intenties. Hij wil ervoor zorgen dat de stem van omwonenden van Schiphol eindelijk gehoord wordt in de politiek. De MRS kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven en de minister is verplicht tot een reactie.

Veel verder gaan de bevoegdheden van de raad vooralsnog niet. Om als omwonende in die raad te komen, moet een ingewikkeld proces van verkiezingen worden doorlopen. Bewonersorganisaties moeten zich aanmelden en krijgen per vijftig leden of sympathisanten één kiesman. De kiesmannen bepalen uiteindelijk gezamenlijk wie er in de raad komt te zitten.

Het stelsel met (erkende) bewonersorganisaties, kiesmannen en uiteindelijk leden van de MRS levert een groot gevaar op v...

02-05-2023 10:41
SchipholWatch