Werk aan de winkel: Commissie MER stelt hoge eisen aan milieurapport RTHA

Om een nieuwe vergunning te krijgen, moet Zestienhoven een milieu-effectrapportage opstellen. Mede vanwege de vechtparticipatie die vooraf ging aan de aanvraag van de vergunning stelt de Commissie MER nu strenge eisen aan die rapportage.

De eisen zijn verwoord in een advies over de opzet en inhoud van het door RTHA aan te leveren milieu-effectrapport (MER). Het advies werd afgelopen week gepubliceerd in reactie op een voorstel dat het vliegveld eerder indiende.

Eerder weigerde het vliegveld op aanwijzen van gemeenten en de Provincie Zuid-Holland een krimpscenario op te stellen, maar de Commissie MER (CieMER) vindt dat zo’n studie naar minder vluchten er nu toch moet komen.

Rotterdam The Hague Airport (RTHA), zoals Zestienhoven tegenwoordig wordt genoemd, moet in zijn milieurapport zo volledig mogelijk alle beleidsplannen en gebiedsopgaven voor de omgeving van het vliegveld opnemen, evenals de uitkomsten van het participatietraject. Alle berekeningen moeten het baseren...

28-04-2023 17:07
SchipholWatch