MOB in bezwaar tegen afwijzen handhavingsverzoek vliegvelden

Medio maart besloot minister Christianne van der Wal om Schiphol, Zestienhoven en Welschap niet te houden aan de stikstofwetgeving. Het vliegverkeer mag daarom doorgaan met de uitstoot ondanks het ontbreken van een natuurvergunning. MOB tekent bezwaar aan tegen deze onwettige beslissing.

Schiphol heeft de aanvraag voor een natuurvergunning bijgesteld van maximaal 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen, conform het voornemen van minister Mark Harbers om het aantal vluchten te beperken. Maar de minister wil zelfs overschrijding van dit bijgestelde aantal voor onbepaalde periode gedogen.

Volgens haar moet Schiphol een redelijke overgangsperiode worden geboden om het vliegverkeer terug te brengen tot 440.000 vliegbewegingen. Zij verzuimt daarbij te benoemen hoe lang die periode mag duren.

Dat is volgens natuurbeschermingsorganisatie MOB in strijd met de plicht tot handhaving, die is vastgelegd in de wet. Door nu geen grens te stellen aan de gedoogperiode geeft zij de vliegvelden ...

21-04-2023 12:08
SchipholWatch