Problemen bij ontwikkeling De Scheg Oost wegens tegenvallende woningverkoop

[AMSTELVEEN] De ontwikkelaar van de nieuwe wijk De Scheg Oost (ten zuiden van Westwijk) heeft de gemeente Amstelveen gevraagd om de op 16 februari verleende vergunning voor de bouw van 172 woningen in te trekken. Een dergelijk verzoek is zeer ongebruikelijk. De ontwikkelaar is er tot op heden niet in geslaagd om het gebruikelijke minimum percentage woningen te verkopen om te starten met de bouw van het project met de naam Eilands' Eigen. De ontwikkelaar wijt dit aan de huidige onvoorziene marktomstandigheden, aldus meldt het college van B en W aan de gemeenteraad.

20-04-2023 15:04
Amstelveens Nieuwsblad