Steeds meer mensen verlaten stadsregio om elders te wonen

[AMSTELVEEN] Decennialang was de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een magneet waar meer mensen vanuit
andere delen van Nederland naartoe verhuisden dan andersom. Uit onderzoek van RaboResearch
blijkt sinds 2017 een trendbreuk: per saldo gaan er meer mensen die in de MRA woonden naar
andere delen van Nederland. Dit (negatieve) migratiesaldo lijkt samen te hangen met de 'meerprijs'
die in de MRA wordt betaald ten opzichte van vergelijkbare woningen in andere regio's. Deze trend is
voornamelijk zichtbaar onder 30-plussers en jonge gezinnen. Ondanks het wegtrekken van bestaande
inwoners, blijft de regio groeien door een buitenlands migratiesaldo.

19-04-2023 16:50
Amstelveens Nieuwsblad