Olievlekwerking zet door: vanaf najaar ook betaald parkeren in Kostverloren Noord-Oost

[AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen voert in september 2023 in Kostverloren Noord-Oost betaald parkeren met parkeervergunning voor bewoners in. Uit parkeerdrukmetingen is gebleken dat de parkeerdruk in het gebied dusdanig hoog is dat er betaald parkeren ingevoerd kan worden. Bovendien zijn er door bewoners van de wijk meermaals meldingen gedaan of klachten ingediend over parkeeroverlast. Deze wijk grenst aan een gebied waar recent betaald parkeren is ingevoerd. Dit heeft geleid tot een een voorspelbare olievlekwerking, waarbij de
parkeerdruk in andere gebieden toeneemt.

13-04-2023 18:33
Amstelveens Nieuwsblad