Invoering betaald parkeren met vergunning in Kostverloren Noord-Oost

Uit parkeerdrukmetingen is gebleken dat de parkeerdruk in Kostverloren Noord-Oost dusdanig hoog is dat er betaald parkeren ingevoerd kan worden. De parkeerdruk voldoet aan het beleid dat door de...

13-04-2023 16:00
Gemeente Amstelveen