Werkbudget gemeente Amstelveen van opvang Oekraïners 1 april 2023

In de gemeenteraad van Amstelveen op 29 maart 2022 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal werkbudget van vluchtelingen uit Oekraïne van € 5 miljoen

06-04-2023 14:02
Amstelveenweb