Overheid moet stikstofdepositie Schiphol compenseren na uitspraak RvS

De Raad van State besliste gisteren dat de afkapgrens voor stikstofdepositie op 25 kilometer afstand blijft staan. De regel zorgt ervoor dat de uitstoot van grote vervuilers als Schiphol en Tata vrijwel geheel buiten de berekeningen blijft. Daarmee verdwijnt de depositie niet, maar verschuift de verantwoordelijkheid ervoor naar het Rijk (lees: de belastingbetaler).

Dit stelt Johan Vollenbroek in een eerste evaluatie van wat hij noemt “een curieuze tussenuitspraak”. Hij is voorman van de coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) die opkomt voor herstel van de natuur.

Het lijkt er echter op dat de luchtvaartsector te vroeg heeft gejuicht en het vonnis niet goed heeft gelezen. De rechters stellen dat de rekenafstand van 25 kilometer beschikking heeft op alleen “de aanleg of verbreding van een weg of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij”. Geen woord over luchtvaart of bij voorbeeld de woningbouw.

Schiphol geen natuurvergunning nodig?D...

06-04-2023 10:25
SchipholWatch