Provincie laat Schiphol ongehinderd met PFOS-gifgrond slepen

Bij het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan zijn grote partijen met PFOS vervuilde grond gevonden die in een aantal gevallen dringend gesaneerd moeten worden. Toch hoeft Schiphol dat van de provincie niet te doen. Ons bezwaar tegen dit wegkijken is afgewezen: SchipholWatch is niet-ontvankelijk verklaard.

Daarmee geeft de Hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Holland aan niet naar de milieuvervuiling op en rond Schiphol te willen kijken, maar zuiver op bureaucratische gronden het bezwaar van de stichting af te wijzen.

Dit gebeurt terwijl SchipholWatch hier in feite een taak van de provincie op zich neemt: het opkomen voor de belangen van de burgers en de leefomgeving. Dat doen we omdat de provincie het zelf niet lijkt te willen doen.

Zo accepteert de provincie klakkeloos de stelling van Schiphol dat het gaat om in omvang geringe verontreinigingen, terwijl een alinea later wordt aangegeven dat er geen compleet beeld bestaat van die omvang.

Hetzelfde geldt voor...

05-04-2023 18:16
SchipholWatch