CDA Amstelveen opent klachtenlijn voor huurders van Eigen Haard

[AMSTELVEEN] CDA Amstelveen heeft een klachtenlijn voor huurders van woningbouwcorporatie Eigen Haard. Het afgelopen jaar kreeg de fractie diverse klachten over de wijze waarop Eigen Haard klachten afhandelt. Het gaat om meldingen omtrent het energielabel, technische onvolkomenheden, slechte reparaties, geen controle op uitgevoerde werkzaamheden, onheuse bejegening, zeer lange wachttijden en het niet nakomen van afspraken.

05-04-2023 11:58
Amstelveens Nieuwsblad