Wethouder Verkeer herhaalt oproep: 'Breng kinderen niet met auto naar school'

[AMSTELVEEN] Op verzoek van de ouderraad en directie van de Michiel de Ruyterschool hebben wethouder Herbert Raat (verkeer), een verkeerskundige en Ben Westendorp (Veilig Verkeer Nederland afdeling Amstelveen-Amstelland) maandagochtend de drukke verkeerssituatie bij de school bekeken. Waar mogelijk brengt de gemeente een aantal verkeerstechnische aanpassingen aan. Daarnaast doet de wethouder wederom een beroep op ouders om kinderen niet met de auto maar op de fiets of lopend te brengen.Wanneer de school in Randwijck begint, is het een komen en gaan van ouders die hun kinderen met de auto afzetten. Auto's worden op het trottoir of dubbel geparkeerd wat voor onoverzichtelijke situaties zorgt.

03-04-2023 16:43
Amstelveens Nieuwsblad