Onderzoek: 'Capaciteit sportaccommodaties in Amstelveen voldoende'

[AMSTELVEEN] De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de behoefte van sportverenigingen aan binnen- en buitensportaccommodaties nu en in de toekomst. Uit dit Strategisch Meerjarenplan Sportaccommodaties 2023-2026 blijkt dat er voor de komende vier jaar voldoende capaciteit beschikbaar is bij de bestaande sportvoorzieningen. Om deze capaciteit ten volste te benutten, overlegt de gemeente met sportverenigingen om te kijken waar optimalisatie in gebruik of eventuele samenwerkingen mogelijk zijn.Bij het onderzoek, uitgevoerd door het Mullier Instituut, zijn de sportverenigingen en AmstelveenSport betrokken. Het onderzoek richt zich op het bestaande sportaanbod en -voorzieningen binnen de gemeentegrenzen, de ontwikkelingen in Amstelveen, de te verwachte bevolkingsgroei en trends in de sport.

30-03-2023 13:21
Amstelveens Nieuwsblad