Gemeente trekt toestemming voor kap bomen aan Parelvisserslaan in

[AMSTELVEEN] Het college van B en W trekt de in 2014 verleende toestemming voor bomenkap rond een bedrijfsgebouw aan Parelvisserslaan 1 in. Destijds werd toestemming voor de kap verleend om schaduwwerking op zonnepanelen tegen te gaan om een maximale energieopbrengst te kunnen halen. Recent heeft de eigenaar van De Parelvisserslaan 1 de gemeente benaderd om uitvoering te geven aan de toegezegde medewerking. Sinds 2014 is het beleid van de gemeente echter gewijzigd, stelt het college van B en W. De inzet is nu behoud en versterking van de groenstructuur in de gemeente in verband met het het toegenomen belang van groen, bomen en biodiversiteit.

30-03-2023 13:02
Amstelveens Nieuwsblad