Lezersfoto: 'Gevaarlijke rotonde'

[AMSTELVEEN] Margreet Stoks zond bijgaande foto in van de rotonde op het kruispunt Beneluxbaan/Sportlaan. 'Ik wil nogmaals de aandacht vestigen om heel voorzichtig te fietsen op de rotonde bij de Sportlaan. Ook al hebben ze er een keer iets aan veranderd, het blijft gevaarlijk. Automobilisten remmen vaak op het laatste moment! Ik hoop dat de gemeente dit ook leest en er toch weer iets aan gaan doen,' aldus de bezorgde inwoonster.

29-03-2023 10:00
Amstelveens Nieuwsblad