Impact luchtvaart op Natura 2000-gebieden ruim vijf keer hoger dan voorgespiegeld

De stikstofdepositie op beschermde Natura 2000-gebieden is ruim vijf keer groter dan door het ministerie van Infrastructuur wordt voorgespiegeld. Dit blijkt uit een recente wetenschappelijke publicatie van de TU Delft in Science of the Total Environment.

Het grote verschil tussen praktijk en berekening ontstaat doordat het ministerie de uitstoot van het vliegverkeer boven de 900 meter niet wil meerekenen, in strijd met Europese regels. Het verschil is in de praktijk nóg groter, omdat de depositie vanaf 25 kilometer afstand van Schiphol evenmin wordt meegerekend. Juist in het geval van bewegende stikstofbronnen (zoals vliegtuigen) is het belangrijk die wel mee te nemen.

Het onderzoek van de TU Delft bevestigt opnieuw dat in ons land alles in het werk wordt gesteld om de vliegindustrie uit de wind te houden als het gaat om de aangerichte milieuschade.

Eerder werd al duidelijk dat minstens 90 procent van de uitstoot wordt weggerekend, nu blijkt dat dit ook geldt voor 80 procen...

28-03-2023 13:35
SchipholWatch