Rol VN-agentschap ICAO bij krimp van Schiphol onderbelicht

“Wie een luchthaven wil laten krimpen moet een zogenoemde balanced approach doorlopen. Daarbij moet de regering de krimp verdedigen en aannemelijk maken dat ze alle andere opties heeft overwogen”, aldus de Volkskrant. Maar waarom moet dat eigenlijk? En van wie?

Veel van wat nu gebeurt rondom Schiphol is terug te voeren op staande afspraken in ICAO-verband. Het is daarom jammer dat in het debat over de overlast van de luchtvaart de rol van de IATA-lobby zo weinig wordt belicht.

De wereldwijde groei en de uitzonderingspositie van de burgerluchtvaart is mogelijk gemaakt door de International Civil Aviation Organisation (ICAO), een agentschap van de Verenigde Naties. Het kantoor werd opgericht in Chicago in het oorlogsjaar 1944.

ICAO “ontwikkelt standaarden voor mondiaal luchttransport en assisteert zijn 192 lidstaten bij het delen van ‘s werelds luchtruimte in het voordeel van hun sociaal-economische ontwikkeling”.

Eens per drie jaar vergaderen...

27-03-2023 11:15
SchipholWatch