TNO wil verbod fossiele reclame en hekelt bangmakerij VNO-NCW

“Er zijn partijen die belang hebben bij het idee van economische groei. Ze benadrukken steeds hun bijdrage aan werkgelegenheid en het bbp. Vanuit VNO-NCW komt bijvoorbeeld steeds het verhaal dat bedrijven worden weggepest.”

Harde uitspraken van een van ‘s lands meest gerespecteerde onderzoeksinstellingen, TNO. Het instituut deed voor het eerst onderzoek naar manieren om de klimaatdoelen te halen en schreef de bevindingen op in het rapport ‘Anders consumeren om klimaatdoelen te halen‘.

VNO-NCW is een van de grote aanjagers van een groeiend Schiphol. Het ‘vestigingsklimaat’ voor bedrijven zou onder druk komen te staan bij een krimpende vliegsector. Over het ‘woonklimaat’ van miljoenen omwonenden – veelal de werknemers van VNO-leden – maakt de lobbyclub zich aanzienlijk minder zorgen.

Een belangrijke manier om als samenleving de klimaatdoelen te halen, is een verbod op fossiele reclame, zo stelt TNO. “Via ...

22-03-2023 22:46
SchipholWatch