Halvering van de luchtvaart is een ethische kwestie

Intensief vliegen van en naar Schiphol leidt tot een optelsom van ellende qua leefbaarheid, gezondheid, veiligheid, milieu, klimaat en woningbouwbeperkingen. De erkenning hiervan door minister Mark Harbers is een eerste stap. De geluidsbelasting is te zwaar voor de bewoners.

Professor Fulco van der Veen legt in een nieuwe video van het Platform Vliegoverlast de vinger op de zere plek en hekelt de voorrang die KLM krijgt voor zijn bedrijfsbelangen boven de gezondheid van burgers.

Wat de minister nu gaat doen? In zijn Hoofdlijnenbrief van 24 juni 2022 schrijft hij: “Met de krimp naar 440 duizend vluchten zet het kabinet een belangrijke en grote stap om een nieuwe balans te creëren tussen de belangen van omwonenden van Schiphol en het belang van de internationale bereikbaarheid van Nederland. Deze integrale oplossing biedt zekerheid en perspectief voor zowel de hubfunctie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven”.

DenkfoutenHier maakt Harbers een paar denkfou...

22-03-2023 12:13
SchipholWatch