Minister wijst handhavingsverzoek Schiphol opnieuw af op dubieuze gronden

Voor de tweede keer wijst de minister het handhavingsverzoek af om Schiphol aan de stikstofwetgeving te houden. Ditmaal op wel zeer dubieuze gronden, zoals met haar verwijzing naar de ‘balanced approach’ die geldt voor krimp om redenen van geluidsoverlast.

Zo’n vereiste van een uitgebalanceerde procedure is helemaal niet opgenomen in de stikstofwetgeving, evenmin als het begrip ‘gedogen’ waarop de minister nu een beroep doet. De argumentatie van VVD-minister Christianne van der Wal laat zich dan ook het beste classificeren als dubieus. Mobilisation for the Environment stapt dan ook naar de rechter.

Het laat zich indenken dat bij voorbeeld de boeren zeer content zouden zijn met zo’n soepele houding van de minister. Ook zij zouden baat hebben bij een uitgebalanceerde aanpak en een gedoogbeleid. De rechter heeft dit door het afschieten van de PAS-regeling al lang geleden onmogelijk gemaakt omdat een dergelijke aanpak niets bijdraagt aan herstel...

21-03-2023 12:30
SchipholWatch