Onderzoek naar doelmatigheid van sportbeleid in Amstelveen

[AMSTELVEEN] De rekenkamercommissie Amstelveen is in maart een onderzoek gestart naar het sportbeleid in de gemeente Amstelveen. Het doel van het onderzoek is om de gemeenteraad en de inwoners antwoord te geven op de vraag in hoeverre de sportinfrastructuur (AmstelveenSport, sportaccommodaties, en verenigingen) in Amstelveen doelmatig en doeltreffend is.

17-03-2023 14:03
Amstelveens Nieuwsblad