Samenwerking ontwikkeling locatie Carmenlaan/De Parelvisserslaan beëindigd

[AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen heeft de reeds langlopende samenwerking met marktpartijen over de ontwikkeling van de locatie Carmenlaan/De Parelvisserslaan in de wijk Bankras beëindigd. De betrokken marktpartijen hebben aangegeven dat de ontwikkeling van woningen, kantoren en
horecavoorzieningen op deze locatie voor hen financieel niet haalbaar is. Dat komt onder meer doordat de gemeente vanwege Europese staatssteunregels geen gronden mag verkopen tegen een koopsom die lager is dan de prijs die in een onafhankelijke taxatie is vastgesteld.

16-03-2023 15:09
Amstelveens Nieuwsblad