Actief voor Amstelveen 'onthutst' over uitblijven deelname overeenkomst flexwoningbouw

[AMSTELVEEN] Actief voor Amstelveen pleit al geruime tijd voor flexibele woningbouw in Amstelveen. Volgens de lokale partij kan tijdelijke huisvesting door middel van Flexwoningen enige verlichting geven op de overspannen woningmarkt. Deze tijdelijke woningen kunnen snel gebouwd worden en helpen om de acute woningnood te verkleinen. Het stimuleringsfonds van het Rijk ter waarde van 14 miljoen euro is volgens de partij een mooie aanvulling op deze plannen. De gemeenteraadsfractie is daarom onthutst dat Amstelveen niet is aangesloten bij de Realisatieovereenkomst Flexwoningbouw die onlangs door zeven gemeenten binnen de Metropool Regio Amsterdam is ondertekend.'Actief voor Amstelveen bekroop een gevoel van onmacht en was onthutst dat wethouder Adam Elzakalai deze overeenkomst niet heeft ondertekend. En dat terwijl Amstelveen de hoogste woondruk van Nederland heeft. Daarnaast komen in de nabije toekomst nog grote vraagstukken op het gebied van woningbouw op ons af,' stelt de partij.

13-03-2023 11:42
Amstelveens Nieuwsblad