Meer balans tussen economie en welzijn in internationaal beleid Amstelveen

[AMSTELVEEN] Amstelveen wil in het nieuwe internationale beleid meer balans aanbrengen tussen economische groei en welzijn. De internationale bedrijven met hun internationale medewerkers dragen bij aan de economische welvaart van Amstelveen en de regio. Maar deze welvaart leidt ook tot meer druk op lokale voorzieningen zoals het internationale en reguliere onderwijs en de woningmarkt. Het uitgangspunt in regionaal verband is daarom om selectief nieuwe internationale bedrijven aan te trekken. De nadruk ligt daarbij op bedrijven die passen bij de economische, sociale en ruimtelijke ambities en bereid zijn om bij te dragen aan de lokale samenleving.

10-03-2023 14:58
Amstelveens Nieuwsblad