Uitzondering van 30 procent sociale huur voor Amstelveen in Woondeal stadsregio

[AMSTELVEEN] Amstelveen ondertekent op 15 maart de Woondeal 2023 voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In de woondeal is een aanpak voor het tekort aan woningen vastgelegd. In de Woondeal wordt onder meer gevraagd dat gemeenten streven naar 30 procent sociale huurwoningen in de woonvoorraad. Voor Amstelveen wordt daarbij een uitzondering gemaakt. In de Woondeal is opgenomen dat de gemeente hier alleen aan kunnen voldoen als de geplande 2.500 geplande studentenwoningen in Kronenburg gerealiseerd kunnen worden. Het Rijk staat woningbouw op deze locatie vooralsnog echter niet toe vanwege de beperkingen die voor gebieden onder aanvliegroutes van Schiphol gelden.

02-03-2023 14:57
Amstelveens Nieuwsblad