Waarom de stikstofuitstoot van de luchtvaartindustrie zo hoog is

Zoals we vorige week aantoonden is de uitstoot van stikstofoxiden door de luchtvaart enorm. Slechts door 90 procent niet mee te tellen, lijkt het alsof het wel meevalt. Maar hoe komt het dat die stikstofemissies zo hoog zijn?

Niet veel mensen weten dat er op Schiphol vrijwel evenveel kerosine wordt verkocht als benzine in heel Nederland. Het gaat volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in beide gevallen om zo’n 4 miljard kilogram per jaar.

Toch stoot het vliegverkeer veel meer stikstofoxiden (NOx) uit dan al die benzineauto’s in Nederland. Waar de luchtvaart volgens de berekeningen 31 miljoen kilogram NOx-uitstoot oplevert binnen onze landsgrenzen, stoten alle personenauto’s volgens de recentste cijfers van het CBS 28 miljoen kilogram NOx uit.

Dat verschil lijkt niet zo heel groot, maar in de auto-cijfers zitten ook de diesels opgenomen. Dieselmotoren stoten veel meer NOx uit dan benzinemotoren.

Auto’s veel schoner dan vliegtuigenVolgens...

01-03-2023 17:34
SchipholWatch