Het project 'Warme Kamers' in de provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft 75.000 euro beschikbaar gesteld om 100 warme kamers in Noord-Holland te ondersteunen. Het project 'Warme Kamers' is een initiatief van het Leger des Heils voor mensen die door de hoge gas- en energieprijzen thuis in de kou

01-02-2023 17:04
Amstelveenweb