Krimp Schiphol blijkt nauwelijks effect op de economie te hebben

Krimp van vliegveld Schiphol blijkt een verwaarloosbaar effect te hebben op de Nederlandse economie. Voor de werkgelegenheid zijn al helemaal geen negatieve gevolgen te verwachten.

Dit blijkt uit een studie van accountantskantoor PWC in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur.

Deze uitkomsten zijn hoopgevend, temeer omdat in de berekeningen een belangrijk deel van de positieve effecten niet zijn meegenomen. Zo zijn de opbrengsten van minder vliegherrie niet gekwantificeerd, bij gebrek aan een wetenschappelijk verantwoorde methode, aldus de onderzoekers.

Als de effecten van minder vliegtuiglawaai – minder hart- en vaatziekten, minder slaapverstoring, minder productiviteitsverlies – dan is de kans groot dat een kleiner Schiphol voor de maatschappij als geheel zelfs meer zou opbrengen dan in de huidige maximale omvang van 500.000 vliegbewegingen.

Minder uitstoot bij krimpEen belangrijke winstpunt van een kleiner Schiphol is bovendien de lagere uitstoot va...

23-01-2023 13:54
SchipholWatch