Opkoop agrarische bedrijven door Schiphol klap voor boeren én natuur

De opkoop van boerenbedrijven door Schiphol om stikstofruimte voor het vliegverkeer te creëren is desastreus voor het herstel van de natuur en vergroot de bijdrage die veehouders moeten leveren.

Wat is het geval? In tegenstelling tot de boeren, de bouwers en de industrie profiteert Schiphol van een dubbele afkap voor de stikstofuitstoot. Alle bedrijven, inclusief Schiphol, hoeven stikstofdepositie buiten een straal van 25 kilometer rond de onderneming niet mee te tellen, maar voor Schiphol geldt een tweede grens: de uitstoot boven een vlieghoogte van 900 meter wordt evenmin toegerekend aan de luchtvaart.

Dit maakt dat veruit het grootste deel van de stikstofdepositie, volgens de TU Delft zo’n 70 procent, niet bij Schiphol ‘in rekening’ wordt gebracht.

In de berekeningen pakt dit uitermate gunstig uit, voor Schiphol. Wanneer het vliegveld de rechten opkoopt van een lokale boer om de eigen uitstoot te compenseren, gaat het totaal aan rechten over. Maar nu Sc...

20-01-2023 12:57
SchipholWatch