Amstelveen: 'Buiten LIB4-gebied weinig ruimte voor opvanglocatie asielzoekers'

[AMSTELVEEN] In februari 2023 treedt naar verwachting de Spreidingswet in werking met als doel om de opvang van asielzoekers gelijkmatig over alle gemeenten in Nederland te verdelen. Volgens de eerste berekeningen van de provincie Noord-Holland komt Amstelveen uit op circa 350 asielzoekers. Om de druk op omliggende wijken en voorzieningen beheersbaar te houden gaat de voorkeur van het college van B en W daarbij uit naar realisatie van twee relatief kleinere opvanglocaties. Het is echter lastig om daar een pek voor te vinden vanwege de ruimtelijke beperkingen die de nabijheid van Schiphol oplevert.

20-01-2023 17:06
Amstelveens Nieuwsblad