Steeds meer inwoners Amstelveen vragen subsidie Energiebesparing aan

[AMSTELVEEN] Steeds meer inwoners van Amstelveen vragen de subsidie Energiebesparing aan. Vorig jaar werden er 350 aanvragen ingediend bij de gemeente en daarmee werd het subsidieplafond van 420.000 euro bereikt. Omdat de regeling veel inwoners helpt bij het verduurzamen van hun woning heeft het college van B en W ingestemd met het verhogen van het plafond met een bedrag van 96.000 euro voor 2022 zodat de openstaande aanvragen van 2022 nog in behandeling kunnen worden genomen.

19-01-2023 16:25
Amstelveens Nieuwsblad