‘Geluidsberekeningen Schiphol leunen te zwaar op ICAO-gegevens’

Het berekenen van de geluidscontouren rond Schiphol leunt te zwaar op te beperkte gegevens in een database van VN-agentschap ICAO. Bovendien bestaat er geen erkende methode om de berekeningen te vergelijken met metingen.

Dit meldt de UK Civil Aviation Authority (UKCAA) in een rapport van oktober 2018 dat werd opgesteld op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur. Het rapport dook onlangs op bij een zoektocht naar computermodellen die worden gebruikt bij het berekenen van vliegherrie.

Het zwakke punt in de berekeningen door Schiphol is de beperkte beschikbaarheid van geluidsgegevens voor de verschillende typen vliegtuigen. Vliegtuigen worden vaak gebouwd in honderden varianten die ieder een eigen ‘geluidsprofiel’ hebben – onder meer afhankelijk van de gebruikte motoren. In de ICAO-databank is veelal slechts één variant terug te vinden.

Berekeningen vallen te laag uitDe Britse luchtvaartautoriteit plaatst vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de ICAO-g...

17-01-2023 13:53
SchipholWatch