Bezwaar SchipholWatch tegen groot onderhoud Zwanenburgbaan

SchipholWatch heeft gisteren bezwaar aangetekend tegen de bodembeschikking die Schiphol kreeg voor het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Zowel de gevolgde procedure als de beoordeling van de situatie is niet in de haak. De provincie Noord-Holland had nooit mogen instemmen met het saneringsplan dat die naam niet mag dragen.

Schiphol heeft gebruik gemaakt van de verkorte procedure voor het aanvragen van de vergunning en de verantwoordelijke Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft dat toegestaan zonder verdere motivatie. Ons inziens onterecht, omdat deze procedure moet voldoen aan strenge voorwaarden. Zo mogen er geen omwonenden zijn die in hun belangen worden geschaad.

“Het mag bekend worden verondersteld, ook bij de omgevingsdienst, dat Schiphol op het gebied vvan milieu nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de omgeving. Daarom had de verkorte procedure niet mogen worden toegepast”, aldus het bezwaar.

“Bovendien leidt het direct nemen van een ...

10-01-2023 10:28
SchipholWatch