Geluidsgeweld blijft ondanks tijdelijke krimp Schiphol

Minister Harbers erkent sinds kort volmondig dat vliegtuigen te veel lawaai maken en dat Schiphol moet krimpen, anders dreigt hij rechtszaken te verliezen en is hij nog verder van huis.

Tegelijkertijd probeert de minister mensen keer op keer in slaap te sussen dat het eigenlijk allemaal wel meevalt met dat vliegtuiggeluid en dat als je toch overlast ervaart, die binnenkort een stuk minder zal zijn.

Ten eerste valt het niet mee en ten tweede zal de overlast niet snel verminderen, zo blijkt uit de nieuwste video ‘Geluidsgeweld’ van Platform Vliegoverlast Amsterdam.

Teveel lawaaiDe overheid wijst op de cijfers en zegt dat er slechts iets teveel lawaai wordt geproduceerd maar dat dat echt niet mag. Die cijfers zijn gebaseerd op berekeningen in de overheidsmaat Lden, wat staat voor level day-evening-night, een jaargemiddelde voor het geluidsniveau.

Vanaf 58 decibel Lden hoeven in ons land pas maatregelen genomen te worden om burgers te beschermen tegen vliegtuigla...

09-01-2023 11:11
SchipholWatch