Grote vraagtekens bij eigen PFAS-installatie Schiphol

Eind vorig jaar meldde minister Mark Harbers (VVD, Infrastructuur) aan de Tweede Kamer dat Schiphol een eigen reinigingsinstallatie bouwt voor de bergen PFAS-gifgrond op het vliegveld. Dat is opmerkelijk, want de techniek om PFAS te reinigen is nauwelijks uit de laboratoriumfase.

Dit blijkt uit de recente ‘Literatuurstudie verbranding PFAS‘ in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) naar aanleiding van het PFAS-schandaal in België.

Uit het rapport blijkt dat de sanering van PFAS-verontreiniging grotendeels in de kinderschoenen staat. Er is nauwelijks ervaring met grootschalige PFAS-sanering en uit de experimenten blijkt dat er grote risico’s kleven aan onzorgvuldige of onvolledige sanering.

Het proces om de vervuilde grond schoon te krijgen kost veel energie en kent allerlei valkuilen. Zo moet de grond worden verhit tot wel 1400 graden Celsius en is intensieve nabehandeling nodig van de gassen die daarbij vrijkomen.

Giftige gass...

06-01-2023 11:53
SchipholWatch