Volgende stap in ontwikkeling woonwijk De Scheg West

Uitwerking van eerder vastgesteld beleid De ontwikkeling van de nieuwe groene en duurzame woonwijk De Scheg is er één van lange adem. Voor de drie deelgebieden West, Midden en Oost...

05-01-2023 00:00
Gemeente Amstelveen