PvdA Amstelveen: 'Duurzaamheidssubsidies moeten vaker naar lage inkomens'

[AMSTELVEEN] PvdA Amstelveen stelt deze week kritische vragen met betrekking tot de uitgaven van de gemeente op het gebied van duurzaamheid. De partij vreest dat maatregelen om de energierekening naar beneden te brengen, zoals subsidies voor verduurzaming, vooral de rijkere voorlopers in de energietransitie bereiken en niet de achterhoede van huishoudens in energiearmoede. De PvdA pleit ervoor dat de focus van de duurzaamheidssubsidies gaat liggen op lage en middeninkomens. 'In deze tijden van energie-armoede en inflatie is het belangrijk dat het geld goed wordt besteed,' stelt de partij.

05-01-2023 11:34
Amstelveens Nieuwsblad