Amstelveen zet volgende stap in ontwikkeling woonwijk De Scheg West

[AMSTELVEEN] Na het ter inzage leggen van het voorontwerp-bestemmingsplan legt het college van B en W nu het ontwerp-bestemmingsplan van de nieuwe woonwijk De Scheg West ter inzage. Het plan voorziet in de bouw van circa 800 huur- en koopwoningen en een school. Het voorontwerp stond eind 2021 en begin 2022 open voor inspraak. De meeste reacties die van omwonenden binnen kwamen, hebben betrekking op zorgen over de afwikkeling van het verkeer.

05-01-2023 12:25
Amstelveens Nieuwsblad