Extra maatregelen vanwege vogelgriep

Vervoersverbod en ophokplicht Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel,...

02-01-2023 00:00
Gemeente Amstelveen