Minister weigert handhaving stikstofuitstoot tijdens onderhoud Zwanenburgbaan

Hoewel het onderhoud aan de Zwanenburgbaan zorgt voor extra stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden wil de minister Schiphol niet houden aan de Wet natuurbescherming. Dit gaat lijnrecht in tegen recente uitspraken van rechters.

De minister is van mening dat het groot onderhoud valt onder de reguliere activiteiten van het vliegveld en dat daarom geen aparte natuurvergunning nodig is. Dat is een opmerkelijke stellingname, omdat Schiphol helemaal geen vergunning heeft voor de reguliere activiteiten.

In haar besluit probeert minister Christianne van der Wal (VVD) de kromme redenering recht te praten door te stellen dat Schiphol wel een natuurvergunning heeft aangevraagd voor zijn activiteiten en dat er daarom sprake is van ‘zicht op legalisatie’.

Een conceptbesluit op de aanvraag van Schiphol ligt echter al bijna twee jaar te verstoffen in een lade op het ministerie. Daarin staat dat Schiphol zo’n vergunning krijgt uitgereikt. Om onduidelijke redenen geb...

30-12-2022 14:02
SchipholWatch