Verkeershinder op de A9 in januari - maart 2023

Om ruimte te maken voor de bouw van de verdiepte ligging in Amstelveen, wordt eerst een bypass (tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de A9) aangelegd. Medio februari 2023 wordt het eerste deel van de bypass in gebruik genomen

23-12-2022 11:59
Amstelveenweb