Gemeenteraadsleden delen kerstballen uit op markt in Stadshart Amstelveen

[AMSTELVEEN] Gemeenteraadsleden hebben vandaag op de vrijdagmarkt in het Stadshart kerstballen met het logo van Amstelveen uitgedeeld. Met de actie wil de gemeenteraad zijn zichtbaarheid in Amstelveen vergroten, op een laagdrempelige manier met inwoners in contact komen en natuurlijk iedereen fijne feestdagen wensen.Voor de gemeenteraad staat 2023 in het teken van participatie. Op verschillende manieren zal de raad volgend jaar inwoners uitnodigen om met hen in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in de gemeente en hoe mensen daarbij betrokken willen worden. De gemeenteraad neemt beslissingen die voor inwoners van belang zijn, bijvoorbeeld over onderwijs, bestemmingsplannen of de hoogte van de belastingen. De gemeenteraad bestaat uit 37 raadsleden die in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn gekozen als volksvertegenwoordigers van Amstelveen.

23-12-2022 16:39
Amstelveens Nieuwsblad