Onderzoek mogelijkheden opvang asielzoekers op twee locaties in Amstelveen

[AMSTELVEEN] In februari 2023 treedt naar verwachting de Spreidingswet in werking. Opzet van deze wet is de opvang van asielzoekers gelijkmatig over alle gemeenten in Nederland te verdelen. In een eerste indicatieve berekening van de provincie Noord-Holland komt Amstelveen uit op circa 350 asielzoekers. De gemeente is een inventarisatie gestart naar de mogelijkheden voor opvang in Amstelveen. Om de druk op omliggende wijken en voorzieningen beheersbaar te houden gaat de voorkeur daarbij uit naar twee relatief kleinere opvanglocaties.

22-12-2022 16:45
Amstelveens Nieuwsblad