Impuls voor jongeren in Amstelveen om creatieve talenten te ontplooien

[AMSTELVEEN] Diverse culturele instellingen in Amstelveen geven volgend jaar een extra impuls aan actieve cultuurdeelname door jongeren. Nog dit jaar ontvangen de instellingen subsidie voor projecten die de cultuurdeelname van jongeren stimuleren. Het gaat om subsidiegeld dat de gemeente ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat hiermee cultuurdeelname onder jongeren na de coronaperiode wil verbeteren.Het geven van een impuls aan de jongerencultuur past binnen de gemeentelijke cultuuragenda. De gemeente vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om hun creatieve talent te ontdekken en zich te ontplooien en ontwikkelen. “Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak," zegt wethouder Herbert Raat (Cultuur). “Cultuurdeelname heeft positieve effecten op het welzijn van jongeren en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Het is dan ook belangrijk dat onze lokale culturele instellingen jongeren betrekken bij het ...

22-12-2022 14:22
Amstelveens Nieuwsblad