Huidige economische situatie vertraagt transformatie Legmeer

In 2020 heeft de gemeenteraad van Amstelveen een Ontwikkelvisie Legmeer vastgesteld die op hoofdlijnen schetst hoe de transformatie van bedrijventerrein Legmeer naar Nieuw Legmeer heel geleidelijk vorm kan krijgen

21-12-2022 13:07
Amstelveenweb